Geografie » Geologie » Geomorfologie » Climă » Floră » Faună » PopulaţieDelta Dunării se încadrează în spaţiul cu climat temperat semiarid specific stepelor pontice. Spaţiile acvatice plane şi foarte întinse, acoperite în diferite grade cu vegetaţie, întrerupte de insulele nisipoase ale câmpurilor marine, alcătuiesc o suprafaţă activă specifică deltei şi lagunelor adiacente, cu totul diferită de cea a stepelor pontice.

Aceasta suprafaţă activă reacţionează faţă de radiaţia totală recepţionată şi de circulaţia generală a atmosferei rezultând un mozaic de microclimate. Radiaţia totală variază între un minim de 3,5 Kcal/cmp înregistrat în lunile de iarnă şi un maxim de 17 Kcl./cmp, în luna iulie. În funcţie de intesitatea activităţii centrilor barici principali se instalează condiţii specifice de vreme: zile de iarnă blânde (când activeaza centrul baric nord-est european), zile de iarnă geroase, cu vânturi puternice (când acţionează anticiclonii nord-atlantici), zile de vară calde şi uscate (când acţionează anticiclonii tropicali atlantici), zile de vară ploioase (când interacţionează aerul din bazinul mediteranean cu cel rece din nord-vestul Europei).

Durata de strălucire a soarelui este mare, media multianuală fiind de 2250 ore, dar poate ajunge la 2600 ore în anii cu nebulozitate redusă. Temperatura se distribuie neuniform pe suprafaţa deltei. Mediile multianuale indică creşterea temperaturii de la vest spre est. La nivelul vârfului deltei (Tulcea) temperatura medie multianuală este de 10,94 C, în delta fluvială (Gorgova), de 10,96 C, pe ţărmul mării (Sulina), de 11,05 C, iar în largul Marii Negre (Platforma Gloria), de 11,86 C.

Amplitudinile medii zilnice reflectă diferenţele mari datorate naturii suprafeţei active : la Gorgova variază între un maxim de 9 C (în iulie) şi un minim de 3,8 C (în decembrie), la Sulina între 2,8 C (în iulie) şi 1,4 C (în noiembrie), iar la staţia Gloria între 2,3 C (în iulie) si 1 C (în decembrie şi februarie). Sumele anuale ale temperaurilor medii zilnice efective se apropie de 1600 C. Umezeala aerului înregistrează cele mai mari valori de pe teritoriul României. Umezeala relativă a aerului variază iarna între 88 - 84% la Gorgova şi 89 85% la Sulina şi Sfântu Gheorghe, iar vara, între 69 - 71% la Gorgova şi 77 - 80%, la Sulina şi Sfântu Gheorghe. Precipitaţiile sunt reduse cantitativ şi scad de la vest spre est datorită efectului suprafeţei active specifice deltei, precum şi al Mării Negre. La intrarea în Delta Dunării (Tulcea) se înregistrează o cantitate medie multianuală a precipitaţiilor de 450 mm, iar la Sulina, de 360 mm. În cea mai mare parte a deltei cad între 350 si 400 mm ploaie, iar pe litoralul deltaic şi cea mai mare parte a lagunelor, sub 350 mm.

Stratul de zapadă este subţire şi se menţine perioade scurte de timp, numai în iernile mai aspre. Asemenea situaţii s-au petrecut în anii 1928-1929, 1953-1954, 1941-1942, 1984-1985, când apele mării lângă ţărm au îngheţat timp de 45 - 60 zile. Vânturile dominante bat din sectorul nordic alternativ cu sectorul sudic, cele mai intense accelerări de vânt înregistrându-se iarna şi în sezoanele de tranziţie. Sezoanele sunt distribuite foarte neuniform în spaţiul Deltei Dunării. La intrarea în deltă, la Tulcea, mediile pe 90 ani relevă ca sunt 142 zile de vară şi 60 zile de iarnă, iar primăverile au durata aproape egaăa cu toamnele. La Sulina aceleaşi medii multianuale indică 145 zile de vară şi numai 15 zile de iarnă, iar primăverile sunt mai lungi (122 zile) decât toamnele (83 zile).

Clima Deltei Dunării, datorată pozitiei geografice şi a prezenţei Mării Negre este temperat continentală cu influeţte pontice. Caracterul continental al climei este predominanţ chiar dacă se gaseşte lângă mare şi în interiorul Deltei sunt suprafeţe întinse cu apa. Toamna şi primavara se produc furtuni puternice datorită vânturilor din nord-est. Temperatura medie anuală este de 11°C (-1°C in ianuarie, 22°C în iulie). Valorile principalilor parametri climatici comparativ cu teritoriul României;

  • cea mai mare stralucire a soarelui 2 500 de ore/an (Sfantul Gheorghe);
  • cea mai mare radiaţie solară 135 kcal/cmp - an;
  • cele mai multe zile senine 150-160 zile /an;
  • cea mai redusă nebulozitate;
  • cea mai mare cantitate de precipitaţii în 24 de ore (690 mm pe grindul Letea in 1924);
  • cea mai mică cantitate de precipitaţii (la Sulina in 1920);
  • cel mai mare grad de ariditate;
  • cea mai mare umezeală relativă a aerului (80%);
  • cea mai mare valoare medie anuală a evapotranspiraţiei (Tulcea in 1990).
Surse: www.wikipedia.org şi www.caraorman.ro

Aveţi un comentariu, completare sau sesizare la cuprinsul acestei pagini? CLICK AICI
Vă rugăm sa consultaţi înainte şi cele două secţiuni ajutătoare: termeni şi condiţii de utilizare şi înrebari frecvente

Raportează o eroare sau abuz

Trimite mesajul


Numele si prenumele:

Adresa ta de email:

Numărul tău de telefon:

Mesaj (includeti in mesaj codul (ID-ul) din lista):

Cod autorizare: 

xxxx


Completaţi codul


Trimite mesajul

Validated by HTML Validator