Geografie » Geologie » Geomorfologie » Climă » Floră » Faună » PopulaţieDelta Dunării cu o suprafaţă de aproximativ 3446 km˛, aflată în cea mai mare parte în Dobrogea, România, şi parţial în Ucraina, este cea mai mare şi cea mai bine conservată dintre deltele europene.

Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, este clasificată ca rezervaţie a biosferei la nivel naţional în România şi ca parc naţional în taxonomia internaţională a IUCN.

Delta Dunării este limitată la sud-vest de podişul Dobrogei, la nord formează graniţa cu Ucraina, iar în est se varsă în Marea Neagră. Delta Dunării este traversată de paralela de 45°, latitudine N şi de meridianul de 29°, longitudine E. Delta ocupă, împreună cu complexul lagunar Razim - Sinoe 5050 km˛, din care 732 km˛ aparţin Ucrainei, Deltei româneşti revenindu-i o suprafaţă de 2540 km˛. Datorită celor 67 milioane de tone aluviuni aduse de Dunăre, Delta Dunării creşte anual cu aprox. 40 m˛.
Dunărea ajunsă la Pătlăgeanca se bifurcă în două braţe, Braţul Chilia la nord şi Braţul Tulcea la sud, braţ care mai apoi la Ceatal Sfântul Gheorghe, se desparte în Braţul Sulina şi Braţul Sfântul Gheorghe.
Braţul Chilia, formează graniţa cu Ucraina, şi transportă pe cursul său de o lungime de 104 km˛, 60% din apele şi aluviunile Dunării.
Braţul Sulina este situat în mijlocul Deltei, şi spre deosebire de Chilia, are un curs rectiliniu, fiind permanent dragat şi întreţinut pentru navigaţia vaselor maritime. Are o lungime de 71 km şi transportă 18% din volumul de apă al Dunării.
Cursul Braţului Sfântul Gheorghe este orientat spre sud-esţ şi se desfăşoară pe 112 km, transportând 22% din debitul Dunării. La vărsare formeaza insulele Sacalin considerate un început de deltă secundară.
Delta Dunării (cu excepţia deltei secundare a braţului Chilia) face tradiţional parte din Dobrogea, dar în Antichitate şi Evul Mediu, litoralul se afla mult mai la apus (între Chilia Veche şi Murighiol pe vremea lui Strabon, între Periprava şi Lacul Dranov în epoca bizantină), astfel încât hărţile istorice care reprezintă Dobrogea cuprinzând toată Delta actuală, sunt geomorfologic false.

Coordonatele geografice ale Deltei Dunarii sunt intre 44°47'25" si 45°37'30" latidudine nordica si intre 28°44'25" si 29°46'00" longitudine estica. Prin Delta trece paralela de 45°, care are semnificatii climatice asociate cu un teritoriu de o mare diversitate (predominant amfibiu) influentat de Marea Neagra.
Configuratie geografica pastreaza caracteristicile deltelor, Delta Dunarii fiind o regiune plana (o campie aluvionara in formare) cu o inclinare mica de la est la vest (0.006% intre Tulcea si Sulina este o distanta de aproximativ 60 de km rezulta o diferenta de nivel de 3.6 m).
In raport cu nivelul Marii Negre, 20.5% din teritoriul deltei se gaseste sub acest reper, iar 79.5% deasupra acestuia. Cea mai mare intindere o au suprafetele situate intre 0 si 1 m (54.5%), dupa care urmeaza cele intre 1 si 2 m (18%). Cele mai mari inaltimi se gasesc pe grindurile marine (Letea 12.4 m, Caraorman 8 m), iar adancimile mai mari se intalnesc pe bratele Dunarii (-39 m pe Chilia, -34 m pe Tulcea,-26 m pe Sfantu Gheorghe, -18 m pe Sulina). In lacurile Deltei adancimea nu depaseste 3 m, cu exceptia lacului de meandru Belciug care are 7 m. Altitudinea medie a deltei este de +0.52 m.

Surse: www.wikipedia.org şi www.caraorman.ro

Aveţi un comentariu, completare sau sesizare la cuprinsul acestei pagini? CLICK AICI
Vă rugăm sa consultaţi înainte şi cele două secţiuni ajutătoare: termeni şi condiţii de utilizare şi înrebari frecvente

Raportează o eroare sau abuz

Trimite mesajul


Numele si prenumele:

Adresa ta de email:

Numărul tău de telefon:

Mesaj (includeti in mesaj codul (ID-ul) din lista):

Cod autorizare: 

xxxx


Completaţi codul


Trimite mesajul

Validated by HTML Validator